Charakteristika ohrožených objektů

Na území obce je z hlediska výskytu povodní nebezpečná situace, kdy se rozvodní potok Trňák a jeho přítoky a voda se vylévá i mimo koryto vodního toku, především v okolí nekapacitních mostů a propustků. Jedná se o přibližně 21 rodinných domů v horní části obce a přibližně 1 dům a sklad v okolí silničního mostu v dolní části. Dále je ohroženo venkovní fotbalové hřiště. Povodňová situace bude zhoršena i případnými plaveninami, které ucpou/sníží průtočné kapacity profilů mostků a propustků.

Povodňová situace může být zhoršena případnými objekty v záplavovém území (oplocení, skládky materiálů a dřeva, volně položené lávky přes koryto potoka).

 

Informativní výpis ohrožených objektů

Vodní tok Název Umístění Převažující účel budovy Aktivní zóna
1031342053 přítok 04 Trňáku (407690002600) fotbalové hřiště pravý břeh Sportovní Ne
1031342062 přítok 04 Trňáku (407690002600) domy podél přítoku C Trňáku pravý břeh Obytné budovy Ne
1031342055 přítok 04 Trňáku (407690002600) Domy v ulici podél přítoku C Trňáku levý břeh Obytné budovy Ne
1031342048 Trňák (407690000100) domy podél potoka Trňák pravý břeh Obytné budovy Ne
1031342066 Trňák (407690000100) RD č.p. 211 levý břeh Obytné budovy Ne
1031342067 Trňák (407690000100) sklad pravý břeh Výrobní a skladové prostory Ne

 

Ohrožené objekty v obci » odkaz

65

 

Ohrožené mosty a propustky

Mosty a propustky mohou zhoršit průběh povodně, když je průtočný profil snížen nebo dokonce ucpán plaveninami (dřevo a jiný materiál) a dojde ke vzdutí vody nad překážkou a vybřežení z koryta.Jedná se o trubní propustek na Kostelanském potoce a následující mostek u domu č.p. 174, most přes Trňák u domu č.p. 146 a vtok do zatrubnění u domu č.p.148. Kritické za povodně mohou ovšem být všechny mosty na Trňáku i jeho přítocích.

 

Informativní výpis míst omezující odtokové poměry

Vodní tok Název Umístění Sezóna
9243 Kostelanský p. propustek koryto celoročně
9249 nepojmenovaný (407690004400) vtok do zatrubnění koryto celoročně
9247 přítok 04 Trňáku vtok do zatrubnění koryto celoročně
9246 přítok 06 TrŇáku vtok to zatrubnění koryto celoročně
9245 Trňák betonový most koryto celoročně
9244 Trňák betonový mostek koryto celoročně

 

Místa omezující odtokové poměry na území obce

7

 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Lubná.