Ostatní důležité kontakty

Spojení na oddělení krizového řízení města Kroměříž 

Referent pro krizové řízení : Ing. Plačková Marcela, tel.: 573 321 159, 721 304 920

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Územní pracoviště Zlín, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín,

tel. ústředna:   577 006 711
Jednotka sboru sdružení dobrovolných hasičů Lubná

Velitel : František Brázdilík ,tel. č.: 725 918 988

 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž

Hasičský záchranný sbor, požární stanice C1, Kroměříž, Nerudova 450,

tel.: 950 685 111

fax: 950 685 333

 

Tísňová linka (SOS): 112

Policie ČR, tísňové volání :  158

Záchranná služba, tísňové volání :  155

Hasičský záchranný sbor: 150

 

Příjemci výstražných SMS z IVVS obce Lubná jsou :

Ing. Jan Kováč předseda PK                                   tel.724 189 505

Ing. Bohumil Chyla místopředseda PK                tel.724 141 513

František Brázdilík velitel JSDH obce Lubná      tel.725 918 988