Fotodokumentace

Hlásný profil C1 – Most přes Trňák u autobusové zastávky

HP C1

Ultrazvukový hladinoměr na mostovce

6

Hlásný profil C2 – poldr č. 4 na přítoku Trňáku „D“

HP C2

Tlakový hladinoměr u dna spodní výpusti poldru č.4

8

Srážkoměr na budově kulturního domu

9

Povodně v Lubné 2012 (zdroj: obec Lubná)

3

4

Povodně v Lubné 2007 (zdroj: obec Lubná)

5 6

Kulturní dům Lubná – shromažďovací místo evakuovaných osob

7

Obecní úřad a mateřská škola Lubná – pracoviště povodňové komise a evakuační místo

8