Povodňové komise

Povodňový orgán Obce Lubná zabezpečuje řízení ochrany před povodněmi na území Obce Lubná, které zahrnuje především přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně ve své územní působnosti a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činností ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Stanoviště povodňové komise je Obecní úřad Lubná, Lubná č.p. 177, PSČ 767 01.

Pokud dojde na území obce k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle zákona příslušný – starosta Obce Lubná, případně ve spolupráci nařízenými povodňovými orgány.

Následující informace jsou stahovány a archivovány z dat dostupných na portálu Ministerstva životního prostředí – POVIS. Výpis povodňových komisí je uveden v příloze povodňového plánu, nebo na internetových stránkách:

 

 

Doporučené vybavení pracoviště Povodňové komise

 • povodňový plán obce
 • PC + tiskárna
 • připojení na internet a fax
 • záložní zdroj napájení
 • TV přijímač s nahrávacím zařízením
 • rozhlasový přijímač
 • ruční bateriová svítidla a náhradní baterie nebo jiná svítidla
 • mobilní telefony
 • ruční megafon
 • digitální fotoaparát a dalekohled
 • diktafon
 • záložní oděvy a obuv
 • poznámkové sešity
 • psací a kreslící potřeby
 • příruční měřidlo (metr, pásmo)

 

Časový plán svolání Povodňové komise

Zprávy o povodni, které nezískal člen povodňové komise osobně, prověří zpětným dotazem nebo jiným způsobem, např. vysláním hlídky do určeného místa, důvodem prověření zprávy je zabránění vzniku planého poplachu. Prověření musí být provedeno do 10 minut.

V případě, že zpráva o blížící se povodni je pravdivá, člen povodňové komise neprodleně uvědomí telefonicky nebo jiným způsobem předsedu a místopředsedu povodňové komise a informuje další členy povodňové komise o situaci a konzultuje s nimi další postup. Nejpozději do 1 hodiny musí být vybraní členové povodňové komise na pracovišti povodňové komise.

Když nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti povodňové komise nebo na spojení. Na spojení musí být předseda povodňové komise, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen povodňové komise.

 

Každý člen povodňové komise obce Lubná je povinen zejména:

 • Seznámit se s obsahem povodňového plánu.
 • Sledovat aktualizace povodňového plánu.
 • Hlásit změny v osobních údajích předsedovi povodňové komise.
 • Neprodleně po obdržení zprávy o vzniku nebo vyhlášení SPA formou SMS, automaticky rozesílanou informačním varovacím a vyrozumívacím systémem obce nebo předsedou povodňové komise, odpovědět na tuto zprávu předsedovi PK.
 • V případě obdržení zprávy, že byl dosažen I. SPA si zajistit dobití svého mobilního telefonu.
 • Oznámit předpokládané omezení dosažitelnosti pro potřeby povodňové komise předsedovi povodňové komise.
 • Členové, jsou-li na území ČR v místě pokrytí mobilním signálem, pak mají stále zapnutý mobilní telefon, aby byli dosažitelní pro doručování SMS zpráv. Toto neplatí v době čerpání ŘD a v době pracovní neschopnosti, pokud řádně oznámili omezení dosažitelnosti.