Hladinoměry

Na území obce jsou instalovány dva hlásné profily kategorie C

 

Ultrazvukové hladinové čidlo monitoruje vodní stav v potoce Trňák na mostěbu autobusové zastávky.  

Hlásný profil C1 – Most přes Trňák u autobusové zastávky

5

Ultrazvukový hladinoměr na mostovce

6

 

Hlásný profil C1 – most přes potok Trňák u autobusové zastávky 

2

GPS souřadnice:  49.2176106N, 17.4022397E

evidenční list hlásného profilu C1

online data

 

Vodní stav v poldru č.4 monitoruje tlakové čidlo nainstalované u dna vtokové šachty spodní výpusti.

Hlásný profil C2 – poldr č. 4 na přítoku Trňáku „D“

7

Tlakový hladinoměr u dna spodní výpusti poldru č.4

8

 

Hlásný profil C2 – poldr č. 4 na přítoku Trňáku „D“

2

GPS souřadnice:  49.2188056N, 17.4065000E

evidenční list hlásného profilu C2

online data

Hladinoměr při překročení limitního vodního stavu odešle pomocí IVVS výstražnou SMS, případně i email, vybraným osobám (předsedovi povodňové komise, místopředsedovi a veliteli JSDH), nebo automaticky spustí varovné hlášení v obci. IVVS je napojen na JSV obyvatelstva ČR. Ultrazvukové hladinové čidlo monitoruje vodní stav v potoce Trňák na mostě u autobusové zastávky.