Srážkoměry

Pro možnost měření spadlých srážek a předpovědi možného vzniku či vývoje již nastalé povodňové situace je na kulturním domě v obci instalován srážkoměr.

Srážkoměr na budově kulturního domu

9

Naměřená data vodního stavu a srážek se digitálně přenášejí na obecní úřad, kde se i archivují. Vodní stav v hlásných profilech je možné odečíst i vizuálně na vodočetné lati s barevně vyznačenými stupni povodňové aktivity.

3

GPS souřadnice: 49.2178425N, 17.4009606E

online data