Příslušný povodňový orgán

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány :

  • Obecní úřad Lubná

Lubná 177, 767 01 Kroměříž

Tel.: 573 360 063, 724 189 505

Fax: 573 360 064

E-mail: obec@obeclubna.cz

 

Starosta : Ing. Jan Kováč, Tel.: 724 189 505, 725 122 474

 

  • Městský úřad Kroměříž – Odbor životního prostředí

Husovo náměstí 534/23, 767 01 Kroměříž

Tel.: 573 321 111

Fax: 573 331 481

E-mail: meu@mesto-kromeriz.cz

 

Vedoucí OŽP : RNDr. Ševčíková Božena,

tel.: 573 321 326, E-mail: bozena.sevcikova@mesto-kromeriz.cz

 

  • Krajský úřad Zlínského kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství – Oddělení vodní hospodářství

třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

Tel.: 577 043 111

Fax: 577 043 202

E-mail: podatelna@kr-zlinsky.cz

 

Vedoucí OVH : Mgr. Vaculíková Věra ,

tel.: 577 043 355, E-mail: vera.vaculikova@kr-zlinsky.cz