Příslušné související povodňové komise

Poř.číslo  Jméno a příjmení  Funkce v povodňové komisi Telefonmobil
Ing. Jan Kováčstarosta obce předseda PK 724 189 505
Ing. Bohumil Chylamístostarosta místopředseda PK 724 141 513
Lubomír Kochaníčekzastupitel tajemník PK 605 442 720

 

 

Pokud dojde k vyhlášením krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.