Správce vodních toků

Obcí protéká potok Trňák a Kostelanský potok.

Správce toku : Povodí Moravy s. p., Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno

Provoz Zlín, Tečovská 1109, 763 02 Zlín

Tel. č.: 577 102 893

E-mail: provozzlin@pmo.cz

 

Nepřetržitá havarijní a povodňová služba: tel.: 541 211 737

útvar vodohospodářského dispečinku

– Ing. Marek Viskot    tel.:   724 225 221, 541 637 252,